16. Mistrovství světa ve SMIKu

(OB S MIgrujícími Kontrolami)
POKYNY


Centrum:Zvole, Restaurace U rybníka (umístění na mapě)
Prostor na převlékání bude na zahrádce u restaurace, v restauraci bude k dispozici WC a po závodě možnost občerstvení, oběda apod. (avšak převlékání uvnitř nebude umožněno).
Možné dopravní spojení: Autobusem č. 333 do zastávky "Zvole". Autobus vyjíždí od metra Budějovická (9:30) nebo Kačerov (9:35), příjezd do Zvole v 10:17. K vyhledání spoje z jiných míst doporučujeme www.dpp.cz. Další variantou je např. cesta vlakem do Vraného nad Vltavou a odtud cca 3 km pěšky po žluté turistické značce.
Spoje zpět do Prahy po závodě nejsou zajištěny (autobus 333 jede až 14:19), snad to nebude problém - závodníci co přijedou auty určitě rádi nabídnou volná místa, nebo se dá čekání na autobus využít k obědu v restauraci U Rybníka...
Parkování: v blízkosti shromaždiště, bude koordinováno pořadateli – dbejte prosím pokynů pořadatelů, prostor je omezený, tak ať se tam všichni vejdeme
Prezentace:v místě shromaždiště – na zahrádce Restaurace U rybníka, 9:45 – 10:35
dohlášky na místě budou přijímány za zvýšené startovné (90 Kč) a bude je možné akceptovat jen v případě, kdy někdo z předem přihlášených nepřijede a bude jeho startovní průkaz vrácen - rezervní mapy byly vyčerpány
Terén: zvlněný se dvěma hlubšími údolími, s různorodou průběžností a středně hustou sítí komunikací
Mapa: Zvoles, 1 : 10 000, E=5m, formát A4, vydal SK Zvole, autor Ctibor Sysel, stav léto 2008
Několik poznámek k mapě:
 • na mapě je vytištěna i kontrola 39, která byla na základě požadavku správců lesa zrušena - na mapě je přeškrtnuta a v terénu není umístěna
 • mapa je narozdíl od předchozích ročníků vytištěna "klasicky" (trať se tedy netiskla společně s mapou) a není vodovzdorně upravena
 • nové paseky a oplocenky jsou v okolí kontrol dotištěny, v lese však probíhá těžba i nyní a ne všechny výsledky těžby se dají do mapy doplnit...
 • speciální mapová značka: krmelec v kolečku = skupina krmelců obehnaná třímetrovou dřevěnou zdí
Zakázané prostory:
 • je zakázáno vstupovat do oplocenek, nově osázených pasek a porostů, kde probíhá těžba
 • další zakázané prostory jsou vyznačeny na mapě výraznými svislými červenými šrafy
Start:
 • hromadný v 11:00, mapy se vydávají už v 10:55
 • vzdálenost 1200 m
 • cesta na start bude značena modrobílými fáborky
Cíl:
 • vzdálenost 1000 m
 • po doběhnutí do cíle prosíme o dodržení doběhového pořadí a trpělivost při odbavení
 • v cíli si závodníci mohou vyzvednout slevovou poukázku na sportovní zboží (dokud poukázky nedojdou) a balení bonbónů Lipo (mohly by zbýt pro všechny). Každý si může vzít maximálně 1x slevovou poukázku a 1x balení Lipo, přičemž je zakázáno tyto věci zahazovat cestou z cíle :-)
 • cesta z cíle bude značena jinými než modrobílými fáborky a pak se napojí na modrobílé
Ražení:
 • mechanické – kleštěmi do papírových průkazů
 • při ražení dbejte na to, že každé políčko legitimace je vyhrazeno pro jednu kontrolu a to v pořadí podle kódu kontroly – tedy kontrola 31 patří do políčka č.1, kontrola 32 do políčka č.2 atd. V případě ražení do jiných políček vám body za danou kontrolu nemusí být uznány (viz pravidla).
 • použité průkazy nemají R políčka – místo nich můžete použít políčka č. 22, 23, 24
WC: v omezené kapacitě v restauraci na shromaždišti; cestou na start WC není, prosíme neznečišťujte les
Občerstvení: v restauraci U rybníka – již před závodem budou nabízeny nápoje, po závodě pak i jídlo za příznivé ceny.
Kategorie: muži, ženy
Vyhlášení výsledků: Bezprostředně po skončení závodu a spočítání výsledků (předběžně ve 13:00). Vyhlášení závodníci na 1.-6. místě v každé kategorii obdrží věcné ceny. Cen máme letos hodně – a nebude to rozhodně tak, že by si každý vybral jen jednu věc, takže se na vyhlášení určitě vyplatí počkat – nevyzvednuté ceny propadají...
Funkcionáři: ředitel závodu – Jan Šafka
stavitel trati a hlavní rozhodčí – Martin Sajal
Předpis: Soutěží se podle platných pravidel SMIKu
Další informace:
 • Různě bodově ohodnocené kontroly jsou odlišeny podle § 4 bodu 4.1 pravidel SMIKu – tedy barevně: červené (fialové) – 1 bod, modré – 2 body, zelené – 3 body.
 • Nenechte se zmást tím, že kontroly jsou v lese do času 70, časový limit je 60 minut (viz pravidla – závod na klasické trati).
 • V jízdním řádě je uvedena i kontrola č. 39, která byla na základě požadavku správců lesa zrušena, na mapě je přeškrtnuta a v lese umístěna není
 • Závodníkům, kteří mají ambice na dobrý výsledek, doporučujeme spočítat si získané body (včetně případných trestných) a zapsat jejich počet na výsledkovou tabuli umístěnou na shromaždišti – pomůže to, abychom při počítání předběžných výsledků na nikoho nezapomněli. Pište tam počty bodů po odečtení případných trestných!
 • Význam speciálních piktogramů v jízdním řádu - černý křížek: 42A - nějaká rozvodní skříň či cosi podobné z cihel složené