21. Mistrovství světa ve SMIKu

(OB S MIgrujícími Kontrolami)
POKYNY


Datum: Sobota 15.11.2014
Centrum:Říčany, ZŠ u Říčanského lesa
49°59’21.535”N, 14°41’9.170”E, umístění na mapy.cz
Centrum závodu je ve východní části školy s tělocvičnami, kam se vstupuje postranním vchodem z konce ulice U Olivovny, tedy nikoliv hlavním vchodem do školy.
Pro závodníky zde bude k dispozici dostatečně velký prostor pro převlékání, který bude po dobu závodu hlídaný. Platí sem však zákaz vstupu v botách s hřeby a také špinavé boty po závodě bude třeba zouvat již u vchodu do školy.
Doprava vlastními auty a parkování: Doporučený příjezd je od Černokostelecké ulice, odbočkou do Olivovy ulice. Určitě ne Olivovou ulicí z druhé strany od náměstí - v tomto úseku je uzavřena.
Parkování nedaleko shromaždiště (0 až asi 500 m) na veřejných komunikacích, nebude pořadateli koordinováno. Dodržujte pravidla silničního provozu a parkujte s ohledem na další závodníky i místní obyvatelstvo. Místa na parkování zde není příliš, doporučujeme tedy v rámci možností optimalizovat vytížení aut a počítat s tím, že zejména při příjezdu na poslední chvíli můžete strávit nějaký čas parkováním.
Dopravní spojení veřejnou dopravou: Autobusem MHD do zastávky Říčany, Rychta - zastávka pro autobusy 303 (Černý Most), 381 (Háje), 382 (Háje), 383 (Háje), 385 (Opatov), 387 (Háje) - jízdní řády na www.dpp.cz. Autobusy jezdí z Prahy (Háje) cca každých 15 minut. Ze zastávky na shromaždiště je to asi 700 m, cesta nebude značena.
Případně vlakem do stanice Říčany, odtud je to na shromaždiště asi 3x tak daleko.
Prezentace:v místě shromaždiště, 9:30 - 10:35
vydávat závodní průkazy a vybírat startovné budeme vždy za celý oddíl dohromady.
Dohlášky na místě budou přijímány za zvýšené startovné (120 Kč) a jen v případě, kdy někteří předem přihlášení závodníci nepřijedou a pořadatelé se to dozví - prosíme tedy oddíly, aby vraceli průkazy závodníků, kteří nepřijeli.
Terén: místy rovinatý, místy mírně zvlněný, jen jedno strmější údolí. Hustá síť komunikací, množství porostových detailů.
Mapa: Migrující korýši, 1 : 10 000, E=5m, formát A3, autor Milan Borovička. Půjde o mapu složenou z části prostoru mapy Mirgující raci (úplně nově zmapováno na jaře 2014, pro OB závody dosud nepoužito, pouze pro MTBO) a mapy Langusta z léta 2012. Rychlá revize Láďou Matušínem v říjnu 2014.
Zakázané a nebezpečné prostory:
 • závodní prostor je rozdělený na dvě části velmi frekventovanou silnicí, která je zakázaným prostorem, vyznačeným na mapě značkou 709 - nepřístupná oblast (fialový svislý šraf). Tuto silnici je možno překonat pouze jediném místě, které je zřetelně vyznačeno v mapě - podchodem. Překonávání silnice na jiných místech (i např. na přechodu pro chodce) je přísně zakázáno a bude penalizováno 50 trestnými body, navíc případně i peněžitou pokutou či přejetím kamionem či jiným dopravním prostředkem
 • severní část závodního prostoru rozděluje další jedna méně frekventovaná silnice (Tehov - Strašín), kde ale také jezdí auta. Při jejím překonávání doporučujeme se vždy zastavit a pořádně rozhlédnout. Rodiče menších dětí by mohlo uklidnit, že tato silnice je relativně vzdálena od startu a cíle, děti by se k ní tedy dostat neměly
 • dále je na několika místech v lese použita značka 710 - nebezpečná oblast (fialový "mřížkový šraf"). Takto jsou vyznačeny oblasti, kde probíhala v týdnech před závody těžba dřeva, nebo se tam válely pokácené klády, a existuje riziko, že tam ještě lesní práce budou probíhat. Vstup na tato místa zakázán není, ale není doporučeno tam běhat, ani se to nevyplatí. Do těchto míst se neodvážil ani mapař.
Jízdní řád kontrol: Jako obvykle bude vydáván na prezentaci.
Poprvé v historii SMIKu bude zároveň i na závodních mapách (to je výjimka, zbylo tam na něj místo).
Zvláštním objektem, u kterého je umístěna kontrola 42C, je kus železobetonu kruhového tvaru.
Start:
 • hromadný v 11:00, vydávání map v 10:55
 • vzdálenost 1100 m, převýšení asi 30m
 • cesta na start bude značena fáborky, asi modrobílými
Cíl:
 • vzdálenost 200 m, na dohled od školy
 • po doběhnutí do cíle prosíme o dodržení doběhového pořadí a trpělivost při odbavení
Ražení:
 • mechanické – kleštěmi do papírových průkazů
 • při ražení dbejte na to, že každé políčko legitimace je vyhrazeno pro jednu kontrolu a to v pořadí podle kódu kontroly – tedy kontrola 31 patří do políčka č.1, kontrola 32 do políčka č.2 atd. V případě ražení do jiných políček vám body za danou kontrolu nemusí být uznány (viz pravidla).
 • použité průkazy nemají R políčka – místo nich můžete použít políčka č. 22, 23, 24
WC: ve škole (v 1. patře u tělocvičen; v botách s hřeby se tam nesmí)
Cestou na start WC zřízeno nebude. Když to jinak nepůjde, může se hodit informace, že podél cesty na start se pak při závodě může běhat všemi směry, nejméně asi po pravé straně cesty.
Občerstvení: V blízkosti shromaždiště je několik restaurací.
Kategorie: muži, ženy
Vyhlášení výsledků: Bezprostředně po skončení závodu a spočítání výsledků (odhadem ve 13:00). Závodníci na 1.-6. místě v každé kategorii obdrží věcné ceny. Část cen věnoval eshop s lyžařskými vosky, v jehož nabídce jsou vedle vosků od letoška i potřeby pro OB. Provozovatel eshopu Mirek Kalina na SMIK dorazí, takže bude možné u něj vyzvednout případné objednané zboží.
Funkcionáři: ředitel závodu – Jan Šafka
stavitel trati a hlavní rozhodčí – Martin Sajal
Předpis: Soutěží se podle platných pravidel SMIKu
Další informace:
 • Různě bodově ohodnocené kontroly jsou odlišeny podle § 4 bodu 4.1 pravidel SMIKu – tedy barevně: červené (fialové) – 1 bod, modré – 2 body, zelené – 3 body.
 • Nenechte se zmást tím, že kontroly jsou v lese do času 70, časový limit je 60 minut (viz pravidla – závod na klasické trati).
 • Závodníkům, kteří mají ambice na dobrý výsledek, doporučujeme spočítat si získané body (včetně případných trestných) a zapsat jejich počet na výsledkovou tabuli umístěnou na shromaždišti – pomůže to, abychom při počítání předběžných výsledků na nikoho nezapomněli. Pište tam počty bodů po odečtení případných trestných!