27. Mistrovství světa ve SMIKu

(OB S MIgrujícími Kontrolami)
POKYNY


Datum: Středa 17.11.2021
Centrum: Řitka, restaurace Panský dvůr 49°53'39.322"N, 14°17'56.474"E, umístění na mapy.cz
Restaurace bude jako centrum závodů fungovat ve speciálním režimu:
 • při jakémkoli vstupu do restaurace je třeba prokázat bezinfečnost dle systému O-N-T (očkování nebo prodělaná nemoc nebo platný test), toto se nevztahuje na děti do 12 let + mít zakrytá ústa i nos respirátorem + nevykazovat příznaky nemoci. Toto platí i pro vstup na WC,
 • k převlékání využijte primárně vlastní dopravní prostředky. Převlékání uvnitř restaurace je možné pouze u závodníků, kteří zároveň budou mít objednáno, a pouze do vyčerpání kapacity míst k sezení. Mimo dobu konzumace je třeba mít i při převlékání v restauraci nasazen respirátor,
 • před závodem bude pro vstup do restaurace sloužit výhradně boční vchod, hlavní bude uzavřen,
 • prezentace bude organizována z okénka budovy (zde stačí dodržovat rozestupy),
 • do restaurace je zakázán vstup v botech s hřeby a v zablácené závodní obuvi,
 • místo na uložení věcí závodníků, kteří přijedou veřejnou dopravou, bude zajištěno. Info bude vyvěšeno poblíž prezentace,
 • prodej občerstvení bude fungovat jak uvnitř restaurace (teplé a studené nápoje, polévka a hotovky; do vyčerpání počtu míst k sezení), tak formou výdejního okénka (nápoje, polévku a jídlo s sebou do plastu; u okénka kontrola bezinfekčnosti neprobíhá).
Parkování: v Řitce ve vzdálenosti cca 0 - 500 m od shromaždiště. Dodržujte pravidla silničního provozu, neparkujte před vjezdy. Zejména doporučujeme parkování v Pražské ulici (směrem k Praze), která je dostatečně široká s minimálním provozem. Dále pak v Líšnické ulici.
Počítejte s tím, že při příjezdu na poslední chvíli budete parkovat dále od shromaždiště. Pořadatelé parkování organizovat nebudou.
Dopravní spojení autobusem: autobusem MHD linky 317 nebo 321 do zastávky Řitka, hlavní silnice (autobus jezdí každou půlhodinu např. ze Smíchovského nádraží), jízdní řád viz www.dpp.cz.
Prezentace:9:30 - 10:30, v místě shromaždiště (z okna, tedy nikoliv uvnitř v restauraci)
Vydávat závodní průkazy a vybírat startovné budeme vždy za celý oddíl dohromady (bez výjimek, tedy i včetně PGP).
V závislosti na aktuální situaci (počasí atd.) je možné, že obálky se závodními průkazy a jízdními řady budou oddílům, které mají startovné zaplaceno předem, vydávány formou samoodběru (pověšené na plotě/zdi).
Dohlášky na místě přijímány nebudou. Změny, které si domluví závodníci/oddíly mezi sebou, lze provádět neomezeně.
Terén: Klasický brdský a různorodý - od mírně kopcovitého přes rovinatou náhorní plošinu i po prudší svahy, v některých místech kamenité. 350 – 520 m n.m., proměnlivá průchodnost porostů, hustá a střední síť komunikací
Některé oblasti jsou kamenité a v kombinaci s napadaným listím na zemi vyžadují opatrný pohyb. Doporučujeme tejpování kotníků.
Mapa: 1 : 10 000, E=5m, formát A4, autor Petr Uher. SZ část mapována v září 2020 a poprvé použita na PŽ začátkem listopadu (část prostoru mapy Hvíždinec), JV část z roku 2017 a použitá zároveň na SMIKu v roce 2018. Drobná revize v říjnu 2021.
Mapa bude vodovzdorně upravena.
V lese se nachází dvě čerstvé velké paseky, které nejsou znázorněny v mapě - jedna v těsné blízkosti kontroly 49C a druhá směrem od ní ke kontrole 49A. Menší nový polom se nachází nedaleko kontrol 39A, 39B a 45A.
Značkou pro zakázaný prostor jsou v západní části mapy vyšrafovány nové paseky (zákaz přebíhání, stejně se to nevyplatí), ve východní části zbytky polomů (většinou se vyplatí jim vyhnout). Na některých místech chybí v mapě nové vývraty nebo přebývají staré.
Jízdní řád kontrol: Jako obvykle bude vydáván při prezentaci společně se závodními průkazy.
Na závodních mapách nebude.
Start:
 • hromadný v 11:00, vydávání map v 10:55,
 • vzdálenost 1500 m, převýšení 50 m,
 • cesta na start bude značena fáborky (barva se může měnit, začneme modrobílými),
 • první delší polovina cesty na start vede obcí - z toho část po silnici, kde se nenachází chodník, dbejte zde zvýšené opatrnost - závěr cesty na start pak vede po pěšině čistým lesem,
 • na startu si mohou závodníci na vyhrazeném místě nechat oblečení. Podle předpovědi počasí si buď závodníci rozvěsí oblečení sami po stromech, nebo budou připraveny igelitové pytle. Oblečení (a další osobní předměty) zde závodníci nechávají na vlastní nebezpečí. Vydávání oblečení z pytle po doběhu nebude pořadatelem nijak organizováno ani nebude oblečení hlídáno.
Cíl:
 • vzdálenost 1500 m, asi 200 m od startu
 • do cíle je třeba přibíhat od severozápadu, ostatně umístění kontrol v blízkosti cíle k tomu vybízí.
 • po doběhnutí do cíle prosíme dodržujte doběhové pořadí, pokračujte koridorem dle pokynů pořadatelů, nachystejte si (uvolněte) průkazku pro nalepení čísla a následně ji pokud možno samostatně vhodte do vyznačené tašky/krabice. Prosíme o trpělivost při odbavení a dodržování pokynů pořadatelů. Zároveň doporučujeme po doběhu do cíle při čekání na odbavení mluvit jen v nezbytných případech, sníží to pravděpodobnost šíření případné nákazy.
  Pokud s vámi náhodou běží doprovod (závodník bez průkazky), neměl by probíhat cílem.
Ražení:
 • mechanické – kleštěmi do papírových průkazů
 • při ražení dbejte na to, že každé políčko průkazky je vyhrazeno pro jednu kontrolu – tedy kontrola 31 patří do políčka č. 31 atd. (= máme průkazky, v nichž jsou již vytištěna čísla kontrol použitých na SMIKu). V případě ražení do jiných políček vám body za danou kontrolu nemusí být uznány (viz pravidla).
 • pokud zjistíte, že jste již dříve orazili některou kontrolu do nesprávného políčka a nyní byste do něj potřebovali razit jinou (správnou) kontrolu, použijte políčka "R"
WC: v restauraci na shromaždišti (připomínáme nutnost respirátoru + prokázání bezinfekčnosti)
Cestou na start WC zřízeno nebude.
Občerstvení: v restauraci na shromaždišti - nabídka viz výše
Kategorie: muži, ženy
Vyhlášení výsledků: Neuskuteční se. Předběžné výsledky na místě pravděpodobně počítány nebudou, zveřejněny budou až později odpoledne/večer na internetu.
Upozornění: Závod proběhne v souladu s aktuálně platnými epidemiologickými opatřeními. Každý účastník svým přihlášením k závodu potvrzuje, že bude v případě potřeby schopen prokázat svou covid-bezinfekčnost (očkování nebo prodělaná nemoc nebo platný test), toto se nevztahuje na děti do 12 let + zároveň nevykazuje příznaky onemocnění.
Funkcionáři: ředitel závodu – Jan Šafka
stavitel trati a hlavní rozhodčí – Martin Sajal
Předpis: Soutěží se podle platných pravidel SMIKu
Další informace:
 • Různě bodově ohodnocené kontroly jsou odlišeny podle § 4 bodu 4.1 pravidel SMIKu – tedy barevně: červené (fialové) – 1 bod, modré – 2 body, zelené – 3 body.
 • Nenechte se zmást tím, že kontroly jsou v lese do času 70, časový limit je 60 minut (viz pravidla – závod na klasické trati).