27. Mistrovství světa ve SMIKu

(OB S MIgrujícími Kontrolami)
ROZPIS


Pořadatel: OOB SK Slavia Praha za pomoci USK Praha
Datum: středa 17.11.2021
Centrum: Řitka, restaurace Panský dvůr
49°53'39.322"N, 14°17'56.474"E, umístění na mapy.cz
Mapa: 1 : 10 000, E=5m, formát A4, autor Petr Uher. SZ část mapována v září 2020 a poprvé bude použita na PŽ začátkem listopadu (část prostoru mapy Hvíždinec), JV část z roku 2017 a použitá zároveň na SMIKu v roce 2018. Drobná revize v říjnu 2021.
Mapa bude vodovzdorně upravena.
Terén: Klasický brdský a různorodý - od mírně kopcovitého přes rovinatou náhorní plošinu i po prudší svahy, v některých místech kamenité. 350 – 520 m n.m., proměnlivá průchodnost porostů, hustá a střední síť komunikací
Prezentace: v místě shromaždiště, 9:30 - 10:30
Start: hromadný v 11:00, vydávání map v 10:55, cesta na start bude značena
Dopravní spojení a parkování: Veřejnou dopravou – autobusem MHD linky 317 nebo 321 do zastávky Řitka, hlavní silnice (autobus jezdí každou půlhodinu např. ze Smíchovského nádraží).
Vlastními auty s možnostmi parkování v Řitce nedaleko od shormaždiště, možná bude pořadatelem částečně organizováno. Podrobnější informace o parkování budou zveřejněny v pokynech.
Vzdálenosti: zastávka bus Řitka, hlavní silnice – centrum: 450 m, značeno nebude
parkování - centrum: asi do 400 m
centrum – start: 1500 m, převýšení 50 m
centrum – cíl: 1500 m, nedaleko startu
Kategorie: muži, ženy
Přihlášky: do pátku 12.11.2021 nebo do vyčerpání limitu 350 účastníků přes systém ORIS, e-mailem na adresu Ingrid.Koppova@seznam.cz jen pro neregistrované závodníky (přihláška je považována za přijatou až ve chvíli, kdy vám přijde její potvrzení – reply)
Startovné: Řádně přihlášení 100 Kč, po termínu 180 Kč, na místě 220 Kč. Přihlášky po termínu a na místě budou přijímány jen omezeně, v případě vysokého počtu v termínu přihlášených závodníků pak vůbec (aktuální info o možnostech dohlášení bude průběžně zveřejňováno na webu).
Startovné se zasílejte hromadně za celý oddíl na účet č. 231995279/0300 (Poštovní spořitelna, ČSOB). Uveďte var. symbol „66XXXX“ kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS. Oddíly platí vždy dohromady celou částku (bez výjimek). Neregistrovaní závodníci použijí variabilní symbol vygenerovaný v ORISu při zadání jednorázové přihlášky, nebo použijí var. symbol „211117“ + uvedou v poznámce své jméno, pokud na ně není veden účet, ze kterého platí. Platby zasílejte nejdříve 10.11, to bude už snad zřejmé, zda závod proběhne a v jakém rozsahu. Vklad do 500 Kč za celý oddíl je možno uhradit i v hotovosti na prezentaci.
Ražení: mechanické – kleštěmi do papírových průkazů
Občerstvení: v restauraci Panský dvůr na shromaždišti - bohatý sortiment pití i jídla, doporučujeme zůstat na oběd
Vyhlášení výsledků: Dovolí-li to aktuální epidemiologická situace, proběhne bezprostředně po skončení závodu a spočítání výsledků (odhadem ve 13:10). Závodníci na 1.-6. místě v každé kategorii obdrží diplomy a drobné věcné ceny.
Možnosti tréninku: V severozápadní části prostoru mapy se budou konat 2 závody oblastního žebříčku pořádané USK Praha - v sobotu 6.11. a v neděli 7.11. Účast na závodech je samozřejmě povolena a zájemcům o seznámení s terénem doporučena.
Upozornění: Závod proběhne v souladu s aktuálně platnými epidemiologickými opatřeními v době konání závodu. Každý účastník svým přihlášením k závodu potvrzuje, že bude v případě potřeby schopen prokázat svou covid-bezinfekčnost podle aktuálně platných pravidel. Tedy u dospělých očkování, potvrzení o prodělání nemoci nebo test, u dětí kdo ví co se ještě změní...
Právní záležitosti: Přihlášením na tento závod každý účastník souhlasí s tím, že se účastní na vlastní nebezpečí a nebude v případě úrazu nebo škody způsobené sobě nebo druhé osobě požadovat na pořadateli žádné odškodnění.
Přihlášením na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svého jména a registračního čísla v rámci ČSOS (resp. roku narození u neregistrovaných) v seznamu příhlášených, startovní listině a výsledcích na webu závodů, v informačním systému ORIS a na shromaždišti.
V průběhu akce mohou být pořizovány zpravodajské fotografie či video, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Fotografie a video mohou být pořizovány i k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB apod.) zejména z prostoru startu a cíle a vyhlášení výsledků. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním/natáčením, oznamte to prosím před závodem hlavnímu rozhodčímu emailem na adresu martin(zavináč)kamzasnehem.cz.
Předpis: Soutěží se podle platných pravidel SMIKu
Informace: web SMIKu - http://www.safka.eu/smik/
Funkcionáři: ředitel závodu – Jan Šafka
stavitel trati a hlavní rozhodčí – Martin Sajal

SMIK je závod podobný skorelaufu, přičemž však kontroly nejsou stále na jednom místě, ale migrují. Jejich pohyb je zachycen v jízdním řádu, který mají závodníci k dispozici.

Příklad: 40 A       00 – 21
40 B       36 – 48
40 C       52 – 70

To znamená, že kontrola 40 se nachází v čase 00 – 21 na místě A, v čase 36 – 48 na místě B atd. Mezitím je kontrola přenášena a nesmí se razit. Každá kontrola je navíc různě bodově ohodnocena. Vítězí ten, kdo má větší počet bodů, v případě shody o pořadí rozhoduje dosažený čas. Limit je 60 minut a jeho překročení bude znamenat odečtení získaných bodů. Každá kontrola se smí razit pouze jednou, při opakovaném ražení (i stejné kontroly v různých polohách) se počítá bodová hodnota pouze jednou. Přesnější informace v pravidlech SMIKu.