28. Mistrovství světa ve SMIKu

(OB S MIgrujícími Kontrolami)
POKYNY


Datum: Čtvrtek 17.11.2022
Centrum: Praha - Klánovice, Restaurant Smolík
N 50°5.19355', E 14°39.88530', umístění na mapy.cz
 • k převlékání využijte primárně vlastní dopravní prostředky. Zejména po závodě bude převlékání uvnitř restaurace je možné pouze u závodníků, kteří zároveň budou mít objednáno,
 • do restaurace je zakázán vstup v botech s hřeby a v zablácené závodní obuvi,
 • místo na uložení věcí závodníků, kteří přijedou veřejnou dopravou, bude zajištěno. Info bude vyvěšeno poblíž prezentace.
Parkování: na veřejných komunikacích v Klánovicích ve vzdálenosti cca 50 - 700 m od shromaždiště. Pořadatelé parkování organizovat nebudou. Dodržujte pravidla silničního provozu, neparkujte před vjezdy. Doporučení:
 • jižně od železniční trati je prostoru na parkování spíše méně, místa u restaurace budou nejspíš všechna zabrána pořadateli,
 • na hlavní silnici skrz Klánovice (Zájezdská - Slavětínská) se parkovat nedá,
 • malé desítky parkovacích míst jsou severně od trati na konci Slavětínské ulice, u Nádraží Klánovice,
 • parkovat jinde západně od hlavní silnice spíše nedoporučujeme, silnice jsou tam úzké. Výjimkou jsou parkovací místa na konci Aranžérské ulice u nádraží, ale je jich jen pár,
 • parkování v ulicích severně od trati východně od hlavní je lepší volba, navíc tím směrem je start i cíl (po žluté turistické značce),
 • počítejte s tím, že při příjezdu na poslední chvíli budete parkovat dále od shromaždiště.
Dopravní spojení veřejnou dopravou: vlakem do zastávky Praha-Klánovice (jezdí každou půlhodinu např. z Masarykova nádraží), případně autobusem do zastávky Nádraží Klánovice-sever.
Prezentace:9:30 - 10:30, v místě shromaždiště
Vydávat závodní průkazy a vybírat startovné budeme vždy za celý oddíl dohromady (bez výjimek, tedy i včetně PGP).
Dohlášky na místě budou možné za 240 Kč do vyčerpání volných map (5 v době vydání pokynů + případné vrácené průkazy na místě). Změny, které si domluví závodníci/oddíly mezi sebou, lze provádět neomezeně.
Terén: Rovinatý, porostově mírně členitý, s hustníky a pasekami převážně v pásech. Vysoká hustota cest, částečně v pravidelné síti. V některých částech prostoru terénní detaily - prohlubně.
Prostor je rozdělený na dvě části frekventovanou železnicí. Ta je zakázaným prostorem vyznačeným v mapě a je ji povoleno překonávat pouze dvěma podchody, taktéž vyznačenými v mapě. Překonávání železnice jinde bude trestáno diskvalifikací, případně i přejetím Pendolinem či jiným vlakem.
Mapa: Migrující Vidrholec, měřítko 1 : 10 000, vrstevnice po 2,5 m, rozměr 297 x 297 mm, stav říjen 2022. Hlavní kartograf Milan Borovička.
Mapa bude vytištěna na voděodolném papíru Pretex, v mapníku již nebude.
Na některých místech chybí v mapě nové vývraty nebo přebývají staré.
Jízdní řád kontrol: Jako obvykle bude vydáván při prezentaci společně se závodními průkazy. Bude vytištěn na běžný papír.
Na závodních mapách nebude.
Start:
 • hromadný v 11:00, vydávání map v 10:55,
 • vzdálenost 1900 m
 • cesta na start bude značena fáborky (barva se může měnit, začneme modrobílými),
 • na startu budou připraveny igelitové pytle, do nichž mohou závodníci umístit oblečení. Oblečení zde závodníci nechávají na vlastní nebezpečí. Pořadatelé tyto pytle přenesou do cíle, budou umístěny na konci koridoru za cílem. Vydávání oblečení z pytle po doběhu nebude pořadatelem nijak organizováno ani nebude oblečení hlídáno,
 • na startu bude na označeném místě k dispozici sešívačka / izolepa / pár mapníků velikosti A4 k tomu, aby si závodníci mohli samoobslužně připevnit jízdní řád kontrol k mapě. Ovšem v případě velkého zájmu o toto vybavení se nemusí dostat na všechny.
Cíl:
 • vzdálenost 900 m, značení stejnými fáborky, jako cesta na start
 • do cíle je třeba přibíhat od východu, ostatně umístění kontrol a zakázaného prostoru k tomu vybízí,
 • po doběhnutí do cíle prosíme dodržujte doběhové pořadí, pokračujte koridorem dle pokynů pořadatelů, nachystejte si (uvolněte) průkazku pro nalepení čísla a následně ji pokud možno samostatně vhodte do vyznačené tašky/krabice. Prosíme o trpělivost při odbavení a dodržování pokynů pořadatelů,
  pokud s vámi náhodou běží doprovod (závodník bez průkazky), neměl by probíhat cílem.
Ražení:
 • mechanické – kleštěmi do papírových průkazů
 • při ražení dbejte na to, že každé políčko průkazky je vyhrazeno pro jednu kontrolu – tedy kontrola 31 patří do políčka č. 31 atd. (= máme průkazky, v nichž jsou již vytištěna čísla kontrol použitých na SMIKu). V případě ražení do jiných políček vám body za danou kontrolu nemusí být uznány (viz pravidla).
 • pokud zjistíte, že jste již dříve orazili některou kontrolu do nesprávného políčka a nyní byste do něj potřebovali razit jinou (správnou) kontrolu, použijte políčka "R"
WC: v restauraci na shromaždišti
Cestou na start WC zřízeno nebude.
Občerstvení: v restauraci na shromaždišti - po závodě doporučujeme zůstat v restauraci na oběd, budou připravena hotová jídla z denní nabídky.
Kategorie: muži, ženy
Vyhlášení výsledků: proběhne bezprostředně po skončení závodu a spočítání výsledků (odhadem po 13:00). Závodníci na 1.-6. místě v každé kategorii obdrží diplomy a drobné věcné ceny.
Funkcionáři: ředitel závodu – Jan Šafka
stavitel trati a hlavní rozhodčí – Martin Sajal
Předpis: Soutěží se podle platných pravidel SMIKu
Další informace:
 • Různě bodově ohodnocené kontroly jsou odlišeny podle § 4 bodu 4.1 pravidel SMIKu – tedy barevně: červené (fialové) – 1 bod, modré – 2 body, zelené – 3 body.
 • Nenechte se zmást tím, že kontroly jsou v lese do času 70, časový limit je 60 minut (viz pravidla – závod na klasické trati).