28. Mistrovství světa ve SMIKu

(OB S MIgrujícími Kontrolami)
ROZPIS


Pořadatel: OOB SK Slavia Praha
Datum: čtvrtek 17.11.2022
Centrum: Praha - Klánovice, Restaurant Smolík
N 50°5.19355', E 14°39.88530', umístění na mapy.cz
Mapa: Rozšířená mapa Vidrholec Hol vydaná FSP na podzim 2021, revize a domapování dalšího prostoru říjen 2022. Hlavní kartograf Milan Borovička. Mapa bude vytištěna na voděodolném papíru Pretex, v mapníku již nebude. Měřítko 1 : 10 000, vrstevnice po 2,5 m, rozměr 297 x 297 mm.
Terén: Rovinatý, porostově mírně členitý, s hustníky a pasekami převážně v pásech. Vysoká hustota cest, částečně v pravidelné síti. V některých částech prostoru terénní detaily - prohlubně.
Prostor je rozdělený na dvě části frekventovanou železnicí, kterou je povoleno překonávat pouze dvěma podchody.
Prezentace: v místě shromaždiště, 9:30 - 10:30
Start: hromadný v 11:00, vydávání map v 10:55, cesta na start bude značena
Dopravní spojení a parkování: Veřejnou dopravou – vlakem do zastávky Praha-Klánovice (jezdí každou půlhodinu např. z Masarykova nádraží), případně autobusem do zastávky Nádraží Klánovice-sever.
Vlastními auty s možnostmi parkování v ulicích nedaleko od shormaždiště. Podrobnější informace o parkování budou zveřejněny v pokynech, pořadatelé na místě pravděpodobně organizovat nebudou.
Vzdálenosti: zastávka vlaku Praha-Klánovice – centrum: 100 m
parkování - centrum: 50 až cca 700 m
centrum – start: 1900 m, cesta povede přes cíl
centrum – cíl: 900 m
Kategorie: muži, ženy
Přihlášky: do soboty 12.11.2022 nebo do vyčerpání limitu 400 účastníků přes systém ORIS, e-mailem na adresu Ingrid.Koppova@seznam.cz jen pro neregistrované závodníky (přihláška je považována za přijatou až ve chvíli, kdy vám přijde její potvrzení – reply)
Startovné: Řádně přihlášení 120 Kč, po termínu 200 Kč, na místě 240 Kč. Přihlášky po termínu a na místě budou přijímány jen omezeně, v případě vysokého počtu v termínu přihlášených závodníků pak vůbec (aktuální info o možnostech dohlášení bude průběžně zveřejňováno na webu).
Startovné zasílejte hromadně za celý oddíl na účet č. 231995279/0300 (Poštovní spořitelna, ČSOB). Uveďte var. symbol „66XXXX“ kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS. Oddíly platí vždy dohromady celou částku (bez výjimek). Neregistrovaní závodníci použijí variabilní symbol vygenerovaný v ORISu při zadání jednorázové přihlášky, nebo použijí var. symbol „211117“ + uvedou v poznámce své jméno, pokud na ně není veden účet, ze kterého platí. Vklad do 500 Kč za celý oddíl je možno uhradit i v hotovosti na prezentaci.
Ražení: mechanické – kleštěmi do papírových průkazů
Občerstvení: v restauraci Smolík na shromaždišti, detaily budou v pokynech
Upozornění: Snad to nebude potřeba, ale vyhrazujeme si právo účasti na závodech ještě více omezit s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci. Obecně nemohou startovat osoby s infekčním onemocněním anebo s jeho vážnými příznaky.
Vyhlášení výsledků: Dovolí-li to aktuální epidemiologická situace, proběhne bezprostředně po skončení závodu a spočítání výsledků (odhadem po 13:00). Závodníci na 1.-6. místě v každé kategorii obdrží diplomy a drobné věcné ceny.
Právní záležitosti: Přihlášením na tento závod každý účastník souhlasí s tím, že se účastní na vlastní nebezpečí a nebude v případě úrazu nebo škody způsobené sobě nebo druhé osobě požadovat na pořadateli žádné odškodnění.
Přihlášením na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svého jména a registračního čísla v rámci ČSOS (resp. roku narození u neregistrovaných) v seznamu příhlášených, startovní listině a výsledcích na webu závodů, v informačním systému ORIS a na shromaždišti.
V průběhu akce mohou být pořizovány zpravodajské fotografie či video, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Fotografie a video mohou být pořizovány i k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB apod.) zejména z prostoru startu a cíle a vyhlášení výsledků. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním/natáčením, oznamte to prosím před závodem hlavnímu rozhodčímu emailem na adresu martin(zavináč)kamzasnehem.cz.
Předpis: Soutěží se podle platných pravidel SMIKu
Informace: web SMIKu - http://www.safka.eu/smik/
Funkcionáři: ředitel závodu – Jan Šafka
stavitel trati a hlavní rozhodčí – Martin Sajal
Poděkování: Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.

SMIK je závod podobný skorelaufu, přičemž však kontroly nejsou stále na jednom místě, ale migrují. Jejich pohyb je zachycen v jízdním řádu, který mají závodníci k dispozici.

Příklad: 40 A       00 – 21
40 B       36 – 48
40 C       52 – 70

To znamená, že kontrola 40 se nachází v čase 00 – 21 na místě A, v čase 36 – 48 na místě B atd. Mezitím je kontrola přenášena a nesmí se razit. Každá kontrola je navíc různě bodově ohodnocena. Vítězí ten, kdo má větší počet bodů, v případě shody o pořadí rozhoduje dosažený čas. Limit je 60 minut a jeho překročení bude znamenat odečtení získaných bodů. Každá kontrola se smí razit pouze jednou, při opakovaném ražení (i stejné kontroly v různých polohách) se počítá bodová hodnota pouze jednou. Přesnější informace v pravidlech SMIKu.