24. Mistrovství světa ve SMIKu

(OB S MIgrujícími Kontrolami)
POKYNY


Datum: Pátek 17.11.2017
Centrum:Psáry, hospoda u fotbalového hřiště Rapidu Psáry
49°56'9.919"N, 14°30'43.760"E, umístění na mapy.cz
 • k převlékání využijte primárně vlastní dopravní prostředky a prostor před hospodou, v hospodě pak půjde pro tyto účely využít menší šatnu
 • převlékání v hlavní části hospody se dá tolerovat závodníkům, kteří si něco objednají
 • do hospody je zakázán vstup v botech s hřeby a v zablácené závodní obuvi
 • v hospodě bude označeno místo, kde bude možno zanechat batohy atd. a budou zde během závodu hlídány (nejspíš to bude ta šatna)
Parkování: V Psárech ve vzdálenosti 0 - 900 m od shromaždiště, respektujte prosím pokyny pořadatelů. Nejprve budou auta směřována z hlavní křižovatky v Psárech do ulice Sportovní (tam je i hřiště), po naplnění její kapacity i do dalších vzdálenějších ulic. Pokud pořadatele minete a budete už na cestě směrem na Jílové v Jílovské ulici někde na úrovni školy, odbočte doleva do ulic ve svahu a zaparkujte někde tam, nebo se vraťte.
Počítejte s tím, že při příjezdu na poslední chvíli budete parkovat dále od shromaždiště a cca od 10:40 už pořadatelé parkování nijak řídit nebudou.
Při cestě na závod se nenechte rozhodit uzavírkou v obci Vestec (zde je vyznačena), objížďka po dálnici je snad stejně rychlá.
Každopádně místa na parkování není moc a kdo přijede autobusem, bude pochválen :-)
Dopravní spojení autobusem: Autobusem MHD linky 332 do zastávky Psáry, z Budějovické trvá cesta jen 31 minut. Zastávka je 200 m od shromaždiště.
Prezentace:v místě shromaždiště, 9:30 - 10:30
vydávat závodní průkazy a vybírat startovné budeme vždy za celý oddíl dohromady. Dohlášky na místě nebudou vzhledem k překročení limitu účasti vůbec možné. Bude možné provádět jen změny, které si domluví závodníci/oddíly mezi sebou.
Terén: Různorodý - místy kopcovitý, jinde jen mírně zvlněný, místy s terénními detaily a skalkami. Z části dobře průběžný, z části poměrně zarostlý. Celkem hustá síť komunikací, několik oplocených pozemků okolo chat a nepřístupný vojenský prostor uprostřed.
Upozornění: Po říjnové vichřici je v lese množství vývratů a polámaných stromů. Vlastník části závodního prostoru upozorňuje, že "pohyb v lesích je v současnosti zvýšeně rizikový, neboť se zde nalézají stromy zlomené, vyvrácené, zavěšené, apod. ... Zpracování nebezpečných stromů probíhá, ovšem eliminace rizika není v čase zbývajícím do konání závodu možná". Ze strany pořadatelů proběhla kontrola závodního prostoru minulý víkend. V oblasti startu a cíle ani v bezprostřední blízkosti kontrol opatrnému závodníkovi nebezpečí nehrozí. Celý les pochopitelně nebylo možné zkontrolovat. Zde jsou pro zájemce fotky vývratů i dalších míst v lese.
V souvislosti s tím raději upozorňujeme, že všcihni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
Mapa: Migrace bez vývratů, 1 : 10 000, E=5m, formát A4, revize změn září-listopad 2017, mapový klíč ISOM 2000. Prostor se z převážné části shoduje s mapou Lib(p)ovka vydanou OK Kamenice na podzim 2016. Mapa bude v mapníku.
S ohledem na množství nových vývratů po říjnové vichřici není v mapě použita značka pro vývrat. Dále nebyly domapovány některé hůře mapovatelné objekty vzniklé nedávnou těžbou (paseky nedaleko kontrol 41A/B a průseky v hustníku na nepodstatném místě)
Zakázané prostory:
 • platí přísný zákaz vstupu do česrtvě osázených pasek, které jsou vyznačeny v mapě fialovým šrafem
 • fialovým šrafem je vyznačen i les a paseka v blízkosti cíle = jak z mapy plyne, do cíle se tedy může přibíhat pouze od západu
 • zakázaným prostorem je samozřejmě i třemi ploty obehnaný vojenský prostor uprostřed mapy, a to i v místě, kde jsou ploty po vichřici zbořené
Jízdní řád kontrol: Jako obvykle bude vydáván při prezentaci.
Na závodních mapách nebude.
Start:
 • hromadný v 11:00, vydávání map v 10:55
 • vzdálenost 1200 m, převýšení 90 m
 • cesta na start bude značena fáborky (barva se může měnit)
 • pozor, při cestě na start (i z cíle) se kříží poměrně frekventovaná silnice 2. třídy na nepříliš přehledném místě, dbejte zde zvýšené opatrnosti
 • pro závodníky, kteří by parkovali daleko od hřiště a chtěli jít na start přímo od auta - na vyznačenou cestu na start se můžete napojit na křižovatce ulic Na Vápence a Bezejmenná, odtud už míří fáborky do lesa
 • s ohledem na rekordní počet přihlášených závodníků mohou při startu vznikat tlačenice - zejména rekreačním běžcům a malým dětem doporučujeme, aby se na startu netlačili dopředu
Cíl:
 • vzdálenost 1400 m, většina cesty je společná s cestou na start
 • po doběhnutí do cíle prosíme dodržujte doběhové pořadí, pokračujte koridorem dle pokynů pořadatelů, nachystejte si (uvolněte) průkazku pro nalepení čísla a následné odevzdání. Prosíme o trpělivost při odbavení a dodržování pokynů pořadatelů. Pokud s vámi náhodou běží doprovod (závodník bez průkazky), neměl by probíhat cílem.
Ražení:
 • mechanické – kleštěmi do papírových průkazů
 • při ražení dbejte na to, že každé políčko průkazky je vyhrazeno pro jednu kontrolu – tedy kontrola 31 patří do políčka č. 31 atd. (= máme průkazky, v nichž jsou již vytištěna čísla kontrol použitých na SMIKu). V případě ražení do jiných políček vám body za danou kontrolu nemusí být uznány (viz pravidla).
 • pokud zjistíte, že jste již dříve orazili některou kontrolu do nesprávného políčka a nyní byste do něj potřebovali razit jinou (správnou) kontrolu, použijte políčka "R"
WC: v hospodě na shromaždišti (připomínáme zákaz vstupu v botech s hřeby a v zablácené obuvi)
Cestou na start WC zřízeno nebude a prostor přímo u startu je z tohoto hlediska dost nevhodný. Než se za vesnicí začne stoupat do kopce, vlevo od cesty je velký zarostlý semiopen, ten se dá v nouzi použít.
Občerstvení: v hospodě na hřišti - doporučujeme zde využít čas při čekání na vyhlášení a naobědvat se. Sortiment bude následující:
 • Guláš (cena 85 Kč) - objednávky přes ORIS sloužily jen k orientačnímu zjištění zájmu a odhadu počtu porcí (domluvili jsme zhruba dvojnásobek oproti předběžně objednanému přes ORIS, tak snad zbyde na všechny zájemce a zároveň moc nezůstane...)
 • Klobásy, pizza, atd.
 • Teplé i studené nápoje, nealko i pivo
Kategorie: muži, ženy
Vyhlášení výsledků: Bezprostředně po skončení závodu a spočítání výsledků (pokusíme se ve 13:00). Závodníci na 1.-6. místě v každé kategorii obdrží věcné ceny, část z nich věnuje Sporticus, nejspíš sportovní ponožky a ještě něco k tomu.
Funkcionáři: ředitel závodu – Jan Šafka
stavitel trati a hlavní rozhodčí – Martin Sajal
Předpis: Soutěží se podle platných pravidel SMIKu
Další informace:
 • Různě bodově ohodnocené kontroly jsou odlišeny podle § 4 bodu 4.1 pravidel SMIKu – tedy barevně: červené (fialové) – 1 bod, modré – 2 body, zelené – 3 body.
 • Nenechte se zmást tím, že kontroly jsou v lese do času 70, časový limit je 60 minut (viz pravidla – závod na klasické trati).