24. Mistrovství světa ve SMIKu

(OB S MIgrujícími Kontrolami)
ROZPIS


Pořadatel: OOB SK Slavia Praha
Datum: Pátek 17.11.2017 (státní svátek)
Centrum:Psáry, hospoda u fotbalového hřiště Rapidu Psáry
49°56'9.919"N, 14°30'43.760"E, umístění na mapy.cz
Mapa: 1 : 10 000, E=5m, formát A4, revize změn září/říjen 2017. Prostor se z převážné části shoduje s mapou Lib(p)ovka vydanou OK Kamenice na podzim 2016.
Mapa bude vodovzdorně upravena.
Terén: různorodý - místy kopcovitý, jinde jen mírně zvlněný, místy s terénními detaily a skalkami. Z části dobře průběžný, z části poměrně zarostlý. Celkem hustá síť komunikací, několik oplocených pozemků okolo chat a nepřístupný vojenský prostor uprostřed.
Prezentace:v místě shromaždiště, 9:30 - 10:30
Start:hromadný v 11:00, vydávání map v 10:55, cesta na start bude značena
Dopravní spojení a parkování: Veřejnou dopravou – autobusem MHD linky 332 do zastávky Psáry.
Vlastními auty s možnostmi parkování v Psárech nedaleko od hřiště, asi bude pořadatelem částečně organizováno. Kapacita není zvlášť velká, zejména při pozdním příjezdu počítejte, že budete parkovat dále od shromaždiště a můžete místo na parkování déle hledat. Podrobnější informace o parkování budou zveřejněny v pokynech.
Vzdálenosti:
zastávka bus – centrum    200 m, značeno nebude
parkování - centrum    50 - 600 m
centrum – start 1200 m, převýšení 90 m
centrum – cíl 1400 m, nedaleko startu
Kategorie: muži, ženy
Přihlášky: do neděle 12.11.2017 nebo do vyčerpání limitu 400 účastníků přes systém ORIS, e-mailem na adresu Ingrid.Koppova@seznam.cz jen pro neregistrované závodníky (přihláška je považována za přijatou až ve chvíli, kdy vám přijde její potvrzení – reply)
Startovné: Řádně přihlášení 80 Kč, po termínu a na místě 160 Kč. Přihlášky po termínu a na místě budou vzhledem k nemožnosti dokreslovat trať přijímány jen omezeně, v případě vyčerpání maximálního počtu účastníků pak vůbec (aktuální info o možnostech dohlášení bude zveřejněno na webu).
Startovné se platí při prezentaci nebo zašlete hromadně za celý oddíl na účet č. 231995279/0300 (Poštovní spořitelna, ČSOB). Uveďte var. symbol „66XXXX“ kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS. Oddíly platí vždy dohromady celou částku.
Závodníkům, kteří se přihlásí, nedorazí a nebude za ně uhrazeno startovné, se o danou částku navyšuje startovné pro příští účast.
Ražení: mechanické – kleštěmi do papírových průkazů
Občerstvení: v hospodě na shromaždišti - teplé i studené nápoje. V případě zájmu závodníků bude po závodě k dispozici k jídlu guláš (cena cca do 80 Kč) - pro zjištění zájmu prosíme o nezávazné objednání společně s přihláškou.
Vyhlášení výsledků: Bezprostředně po skončení závodu a spočítání výsledků (odhadem ve 13:00). Závodníci na 1.-6. místě v každé kategorii obdrží věcné ceny. Část cen věnuje Sporticus.
Předpis: Soutěží se podle platných pravidel SMIKu
Informace: stránky SMIKu – http://www.safka.eu/smik/
Funkcionáři: ředitel závodu – Jan Šafka
stavitel trati a hlavní rozhodčí – Martin Sajal

SMIK je závod podobný skorelaufu, přičemž však kontroly nejsou stále na jednom místě, ale migrují. Jejich pohyb je zachycen v jízdním řádu, který mají závodníci k dispozici.

Příklad: 40 A       00 – 21
40 B       36 – 48
40 C       52 – 70

To znamená, že kontrola 40 se nachází v čase 00 – 21 na místě A, v čase 36 – 48 na místě B atd. Mezitím je kontrola přenášena a nesmí se razit. Každá kontrola je navíc různě bodově ohodnocena. Vítězí ten, kdo má větší počet bodů, v případě shody o pořadí rozhoduje dosažený čas. Limit je 60 minut a jeho překročení bude znamenat odečtení získaných bodů. Každá kontrola se smí razit pouze jednou, při opakovaném ražení (i stejné kontroly v různých polohách) se počítá bodová hodnota pouze jednou. Přesnější informace v pravidlech SMIKu.