26. Mistrovství světa ve SMIKu

(OB S MIgrujícími Kontrolami)
POKYNY


Datum: Neděle 17.11.2019
Centrum: Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota, Restaurace a penzion Na náměstí
49°51'53.381"N, 14°14'18.153"E, umístění na mapy.cz
 • k převlékání využijte primárně vlastní dopravní prostředky
 • místa v restauraci používejte při objednávkách konzumace = zejména po závodě se převlékání zde dá tolerovat jen závodníkům, kteří si něco objednají
 • do restaurace je zakázán vstup v botech s hřeby a v zablácené závodní obuvi
 • v restauraci bude označeno místo, kde bude možno zanechat batohy atd. a budou zde během závodu hlídány pořadatelem
Parkování: Na veřejných komunikacích ve Stříbrné Lhotě (0 - 600 m od shromaždiště). Dodržujte dopravní značení, parkování pouze na jedné straně silnice - tedy parkujte na té straně, na níž už nějaká auta parkují. Neparkovat na točně autobusu a před vjezdy. Parkování bude pořadateli částečně organizováno, parkovné vybíráno nebude. Počítejte s tím, že při příjezdu na poslední chvíli budete parkovat dále od shromaždiště.
Dopravní spojení autobusem: Autobusem MHD do zastávky Mníšek p.Brdy, Stříbrná Lhota (321) - jízdní řády na www.dpp.cz. Autobus jede z Prahy, Smíchovského nádraží v 9:30, příjezd 10:10. Zastávka je 200 m od shromaždiště, značeno nebude.
Prezentace:v místě shromaždiště, 9:30 - 10:40
Vydávat závodní průkazy a vybírat startovné budeme vždy za celý oddíl dohromady (bez výjimek, tedy i včetně PGP).
Dohlášky na místě budou přijímány za dvojnásobné startovné (200 Kč) a bude je možné akceptovat jen do vyčerpání volných map. Změny, které si domluví závodníci/oddíly mezi sebou, lze provádět neomezeně.
Terén: Klasický brdský - plošší náhorní část i prudké svahy, místy hodně kamenité, 350 – 575 m n.m., spíše dobrá a střední průchodnost porostů, hustá a střední síť komunikací
Některé oblasti jsou hodně kamenité a v kombinaci s napadaným listím na zemi vyžadují opatrný pohyb. Doporučujeme tejpování kotníků.
Mapa: Na Rovinách, 1:10 000, E 5m, formát A4, zpracovaná podle ISOM2017, mapoval Petr Uher a Radim Ondráček 2017, částečná revize podzim 2019, vydal USK Praha, půjde o výřez z aktualizované mapy Na rovinách
Mapa bude vodovzdorně upravena.
Jízdní řád kontrol: Jako obvykle bude vydáván při prezentaci.
Na závodních mapách nebude.
Start:
 • hromadný v 11:15, vydávání map v 11:10
 • vzdálenost 2100 m, převýšení 120 m
 • cesta na start bude značena fáborky (barva se může měnit, začneme modrobílými)
 • první polovina cesty na start vede po nepříliš frekventované silnici, následuje úsek po cestě podél chat a poslední metry půjdete po pěšince skrz hustník
 • s ohledem na vysoký počet přihlášených závodníků mohou při startu vznikat tlačenice - zejména rekreačním běžcům a malým dětem doporučujeme, aby se na startu netlačili dopředu
 • na startu si mohou závodníci na vyhrazeném místě nechat oblečení. Podle předpovědi počasí si buď závodníci rozvěsí oblečení sami po stromech, nebo budou připraveny igelitové pytle. Oblečení (a další osobní předměty) zde závodníci nechávají na vlastní nebezpečí. Vydávání oblečení z pytle v cíli nebude pořadatelem nijak organizováno.
Cíl:
 • vzdálenost 2100 m, pár desítek metrů od startu
 • do cíle je třeba přibíhat od severozápadu, ostatně umístění kontrol v blízkosti cíle k tomu vybízí. Při přibíhání do oblasti cíle z jiného směru je zejména zakázáno probíhat cílovým koridorem, který bude namotán v lese za cílovou čárou - v takovém případě je třeba koridor oběhnout a k cílové čáře se vrátit od severozápadu. V mapě tento prostor jako zakázaný vyznačen není (protože po startu se tudy běžet smí, to tam ještě cílový koridor nebude)
 • po doběhnutí do cíle prosíme dodržujte doběhové pořadí, pokračujte koridorem dle pokynů pořadatelů, nachystejte si (uvolněte) průkazku pro nalepení čísla a následné odevzdání. Prosíme o trpělivost při odbavení a dodržování pokynů pořadatelů. Pokud s vámi náhodou běží doprovod (závodník bez průkazky), neměl by probíhat cílem.
Ražení:
 • mechanické – kleštěmi do papírových průkazů
 • při ražení dbejte na to, že každé políčko průkazky je vyhrazeno pro jednu kontrolu – tedy kontrola 31 patří do políčka č. 31 atd. (= máme průkazky, v nichž jsou již vytištěna čísla kontrol použitých na SMIKu). V případě ražení do jiných políček vám body za danou kontrolu nemusí být uznány (viz pravidla).
 • pokud zjistíte, že jste již dříve orazili některou kontrolu do nesprávného políčka a nyní byste do něj potřebovali razit jinou (správnou) kontrolu, použijte políčka "R"
WC: v restauraci na shromaždišti (připomínáme zákaz vstupu v botech s hřeby a v zablácené obuvi)
Cestou na start WC zřízeno nebude.
Občerstvení: v restauraci na shromaždišti - teplé i studené nápoje, nealko i pivo. K jídlu párky, klobásy, atd. Doporučujeme zde využít čas při čekání na vyhlášení výsledků
Kategorie: muži, ženy
Vyhlášení výsledků: Bezprostředně po skončení závodu a spočítání výsledků (pokusíme se ve 13:30). Závodníci na 1.-6. místě v každé kategorii obdrží věcné ceny.
Sponzor: NTTHlavním sponzorem je NTT Ltd., přední globální poskytovatel řízených služeb. Spolupracuje s organizacemi po celém světě. Jeho cílem je nabízet inteligentní technologická řešení a s jejich pomocí dosahovat nejlepších možných výsledků. Inteligentní v podání NTT znamená řízené daty, propojené, digitální a bezpečné. Jako globální ICT poskytovatel zaměstnává přes 40 000 lidí ve více než 70 zemích. Cílem společnosti je zprostředkovat propojenou budoucnost. Další informace jsou k dispozici na hello.global.ntt.
Funkcionáři: ředitel závodu – Jan Šafka
stavitel trati a hlavní rozhodčí – Martin Sajal
Předpis: Soutěží se podle platných pravidel SMIKu
Další informace:
 • Různě bodově ohodnocené kontroly jsou odlišeny podle § 4 bodu 4.1 pravidel SMIKu – tedy barevně: červené (fialové) – 1 bod, modré – 2 body, zelené – 3 body.
 • Nenechte se zmást tím, že kontroly jsou v lese do času 70, časový limit je 60 minut (viz pravidla – závod na klasické trati).