26. Mistrovství světa ve SMIKu

(OB S MIgrujícími Kontrolami)
ROZPIS


Pořadatel: OOB SK Slavia Praha za pomoci USK Praha
Datum: neděle 17.11.2019
Centrum: Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota, restaurace a penzion Na náměstí
49°51'53.381"N, 14°14'18.153"E, umístění na mapy.cz, web restaurace a penzionu Na náměstí
Mapa: Na Rovinách, 1:10 000, E 5m, formát A4 zpracovaná podle ISOM2017, mapoval Petr Uher a Radim Ondráček 2017, drobná revize podzim 2019, vydal USK Praha, půjde o výřez z aktualizované mapy Na rovinách
Mapa bude vodovzdorně upravena.
Terén: Klasický brdský - plošší náhorní část i prudké svahy, místy hodně kamenité, 350 – 575 m n.m., spíše dobrá a střední průchodnost porostů, hustá a střední síť komunikací
Prezentace: v místě shromaždiště, 9:30 - 10:40
Start: hromadný v 11:15, vydávání map v 11:10, cesta na start bude značena
Dopravní spojení a parkování: Veřejnou dopravou – autobusem MHD do zastávky Mníšek p.Brdy, Stříbrná Lhota (321) - jízdní řády na www.dpp.cz. Autobus jede z Prahy, Smíchovského nádraží v 9:30, příjezd 10:10.
Vlastními auty s možnostmi parkování přímo ve Stříbrné Lhotě (0 - 600 m od shromaždiště), dodržujte dopravní značení, parkování pouze na jedné straně silnice, neparkovat na točně, bude pořadatelem částečně organizováno. Podrobnější informace o parkování budou zveřejněny v pokynech.
Vzdálenosti: zastávka bus – centrum: 200 m, značeno nebude
parkování - centrum: 0 - 600 m
centrum – start: 2100 m, převýšení 120 m
centrum – cíl: 2100 m, cíl je v místě startu
Kategorie: muži, ženy
Přihlášky: do pondělí 11.11.2019 nebo do vyčerpání limitu 350 účastníků přes systém ORIS, e-mailem na adresu Ingrid.Koppova@seznam.cz jen pro neregistrované závodníky (přihláška je považována za přijatou až ve chvíli, kdy vám přijde její potvrzení – reply)
Startovné: Řádně přihlášení 100 Kč, po termínu bude postupně navyšováno: v úterý 110 Kč, později 160 Kč, na místě 200 Kč. Přihlášky po termínu a na místě budou přijímány jen omezeně, v případě vysokého počtu v termínu přihlášených závodníků pak vůbec (aktuální info o možnostech dohlášení bude průběžně zveřejňováno na webu).
Startovné se platí při prezentaci nebo zašlete hromadně za celý oddíl na účet č. 231995279/0300 (Poštovní spořitelna, ČSOB). Uveďte var. symbol „66XXXX“ kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS. Oddíly platí vždy dohromady celou částku (bez výjimek). Neregistrovaní závodníci, kteří chtějí platit na účet, použijí var. symbol „191117“ + uvedou v poznámce své jméno, pokud na ně není veden účet, ze kterého platí.
Závodníci, kteří se v minulých 2 letech přihlásili, nedorazili a nebylo za ně uhrazeno startovné, mají startovné vyšší o 80 Kč a jejich přihláška je platná jen při zaplacení startovného na účet (týká se neregistrovaných závodníků)
Ražení: mechanické – kleštěmi do papírových průkazů
Občerstvení: v hospodě na shromaždišti - teplé i studené nápoje. V případě dostatečného zájmu závodníků bude po závodě k dispozici k jídlu guláš s chlebem (cena cca 90 Kč) - pro zjištění zájmu prosíme o nezávazné objednání společně s přihláškou. (doplňková služba v ORISu)
Vyhlášení výsledků: Bezprostředně po skončení závodu a spočítání výsledků (odhadem ve 13:30). Závodníci na 1.-6. místě v každé kategorii obdrží věcné ceny.
Možnosti tréninku: V prostoru mapy se v neděli 2.11. bude konat závod oblastního žebříčku pořádaného USK Praha v Kytíně. Závodní prostor se s prostorem SMIKu bude překrývat. Účast na závodě je samozřejmě povolena a zájemcům o seznámení s terénem doporučena.
Právní záležitosti: Přihlášením na tento závod každý účastník souhlasí s tím, že se účastní na vlastní nebezpečí a nebude v případě úrazu nebo škody způsobené sobě nebo druhé osobě požadovat na pořadateli žádné odškodnění.
Přihlášením na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svého jména a registračního čísla v rámci ČSOS (resp. roku narození u neregistrovaných) v seznamu příhlášených, startovní listině a výsledcích na webu závodů, v informačním systému ORIS a na shromaždišti.
V průběhu akce mohou být pořizovány zpravodajské fotografie či video, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Fotografie a video mohou být pořizovány i k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB apod.) zejména z prostoru startu a cíle a vyhlášení výsledků. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním/natáčením, oznamte to prosím před závodem hlavnímu rozhodčímu emailem na adresu martin(zavináč)kamzasnehem.cz.
Předpis: Soutěží se podle platných pravidel SMIKu
Informace: web SMIKu - http://www.safka.eu/smik/
Funkcionáři: ředitel závodu – Jan Šafka
stavitel trati a hlavní rozhodčí – Martin Sajal

SMIK je závod podobný skorelaufu, přičemž však kontroly nejsou stále na jednom místě, ale migrují. Jejich pohyb je zachycen v jízdním řádu, který mají závodníci k dispozici.

Příklad: 40 A       00 – 21
40 B       36 – 48
40 C       52 – 70

To znamená, že kontrola 40 se nachází v čase 00 – 21 na místě A, v čase 36 – 48 na místě B atd. Mezitím je kontrola přenášena a nesmí se razit. Každá kontrola je navíc různě bodově ohodnocena. Vítězí ten, kdo má větší počet bodů, v případě shody o pořadí rozhoduje dosažený čas. Limit je 60 minut a jeho překročení bude znamenat odečtení získaných bodů. Každá kontrola se smí razit pouze jednou, při opakovaném ražení (i stejné kontroly v různých polohách) se počítá bodová hodnota pouze jednou. Přesnější informace v pravidlech SMIKu.