1 31 A
B
C
00-09
16-28
35-70
rozhraní porostù, V roh
høištì, S roh
jáma
2 41 A
B
C
00-15
20-34
36-70
prùsek, konec
hustník, SV roh
oplocenka, JZ roh
1 32 A
B
C
00-17
26-44
49-70
svìtlina, SZ roh
J skalní sráz, pata
krmelec
2 42 A
B
00-17
26-70
skalní sráz, pata
pìšina, konec
1 33 A
B
00-18
24-70
køižovatka pìšin
vidlice pìšin
2 43 A
B
00-25
43-70
pìšina, konec
jáma
1 34 A
B
C
00-06
25-51
57-70
sedlo
skalní sráz, pata
køižovatka pìšin
2 44 A
B
C
00-29
40-47
50-70
zarostlá paseka, JZ roh
kupa, nahoøe
vysoký les, JV roh
1 35 A
B
C
00-11
20-27
36-70
rozhraní porostù, J roh
J skalní sráz, pata
cesta, konec
2 45 A
B
C
00-09
21-45
46-70
svìtlina, JZ okraj
bažinka v prohlubni
svìtlina, J okraj
1 36 A
B
C
00-15
23-30
40-70
prohlubeò
S skalní sráz, pata
posed
3 46 A
B
C
00-13
18-39
41-70
køížení údolí a prùseku
hustník, J roh
SV skalní sráz, pata
2 37 A
B
C
00-23
31-38
48-70
prùsek, konec
vidlice prùsekù
prohlubeò
3 47 A
B
00-15
32-70
hranièní kámen
svìtlina
1 38 A
B
C
00-09
15-45
50-70
svìtlina
prohlubeò
JV bažinka
3 48 A
B
00-25
30-70
høbítek, uprostøed
Z vidlice rýhy a pìšiny
3 39 A
B
C
00-12
18-40
47-70
prùsek, konec
prùsek, konec
kámen
2 49 A
B
00-34
51-70
rozhraní porostù, S roh
prostøední skalní sráz, pata
3 40 A
B
C
00-15
27-35
42-70
prùsek, konec
J skalní sráz, pata
V skalní sráz, pata