logo

12. Mistrovství světa ve SMIKu

(OB S MIgrujícími Kontrolami)
POKYNY

logo

Centrum:Praha - Háje, házenkářské hřiště TJ Háje (areál společný s fotbalovým hřištěm - poblíž konečné autobusů Jižní město, odkud bude značeno) - umístění na mapě Prahy, mapka centra a okolí. V centru bude k dispozici krytá šatna (s omezenou kapacitou), WC a stánek s občerstvením.
Parkování: pořadatel nezajišťuje, ale ve Výstavní ulici v blízkosti shromaždiště je celkem velké parkoviště
Prezentace:v místě shromaždiště, 9:00 – 10:00
dohlášky na místě budou příjímány jen omezeně a za dvojnásobné startovné - 70 Kč
Terén: lesoparkového charakteru - zhruba 30 % tvoří louky, průběžnost lesa je v listopadu relativně slušná (alespoň na poměry Přehrady), s velmi hustou sítí cest a cestiček, převýšení různorodé - od roviny po prudké svahy nad nádrží
Mapa: PŘESMIK, 1 : 10 000, E=5m, formát A4, stav listopad 2005, vydala Sparta Praha, vytiskla Slavia Praha
Několik poznámek k mapě:
 • mapa je vytištěna nízkonákladově (na laserové tiskárně) a nebude vodovzdorně upravena, nicméně mapník použít doporučujeme - tisk vodovzorný je, ale papír se může rozmočit (mapy jsme úmyslně nezabalili, aby si každý mohl připevnit jízdní řád kontrol k mapě podle svých zvyklostí)
 • jde o zrevidovanou a mírně rozšířenou mapu "Hostivařská přehrada" z jara 2004, mapovali Lukáš Hýbl, David Komín, revize a rozšíření Martin Sajal
 • použitý mapový klíč je mírně nestandardní, některé použité symboly mají blízko k mapám pro sprint (šedé budovy, i užší asfaltové cesty značené jako silnička atd.)
 • předchozí mapy prostoru budou vyvěšeny na shromaždišti
Zakázané prostory:
 • jsou vyznačeny na mapě - hřiště a staveniště na východě mapy a zakázané cesty v blízkosti cíle
 • za vstup do zakázaného prostoru bude závodník penalizován 40 trestnými body
Start:
 • hromadný v 10:30, mapy se vydávají už v 10:25
 • vzdálenost 1000 m
 • cesta na start bude značena, barvou fáborků se nechte překvapit
Cíl:
 • vzdálenost 200 m
 • do cíle dobíhejte po cestě od severu, ostatně umístění kontrol a zakázaných prostorů k tomu vybízí
 • po doběhnutí do cíle prosíme o dodržení doběhového pořadí a trpělivost při odbavení
Kategorie: muži, ženy
Vyhlášení výsledků: Bezprostředně po skončení závodu a spočítání výsledků (odhadem ve 12:15 - 12:30). Vyhlášení závodníci na 1. - 6. místě v každé kategorii obdrží věcné ceny, které věnovala Et netera.
Předpis: Soutěží se podle platných pravidel SMIKu
Funkcionáři: ředitel závodu a stavitel trati - Martin Sajal
hlavní rozhodčí a tajemník závodu - Jan Šafka
Občerstvení: stánek na shromaždišti
Další informace:
 • Různě bodově ohodnocené kontroly jsou odlišeny podle § 4 bodu 4.1 pravidel SMIKu - tedy barevně: červené (fialové) - 1 bod, modré - 2 body, zelené - 3 body.
 • Nenechte se zmást tím, že kontroly jsou v lese do času 70, časový limit je 60 minut (viz pravidla - závod na klasické trati).
 • Při ražení dbjete na to, že každé políčko legitimace je vyhrazeno pro jednu kontrolu a to v pořadí podle kódu kontroly - tedy kontrola 31 patří do políčka č.1, kontrola 32 do políčka č.2 atd. V případě ražení do jiných políček vám body za danou kontrolu nemusí být uznány (viz pravidla).
 • Závodníkům, kteří mají ambice na dobrý výsledek, doporučujeme spočítat si získané body (včetně případných trestných) a zapsat jejich počet na výsledkovou tabuli umístěnou na shromaždišti - pomůže to, abychom při počítání předběžných výsledků na nikoho nezapomněli
 • Speciální piktogram u kontroly 37B = lednice.

Výsledky závodu a mapu s postupy vítězů najdete na WWW stránkách SMIKu:

http://ob.vse.cz/smik