logo

14. Mistrovství světa ve SMIKu

(OB S MIgrujícími Kontrolami)
POKYNY

logo

Centrum:Praha - Újezd nad Lesy, restaurace Rohožník (umístění na mapě Prahy). Prostor na převlékání bude na terase restaurace, v restauraci bude k dispozici WC a po závodě možnost občerstvení, oběda apod. (avšak převlékání uvnitř bude zakázáno).
Možné
dopravní
spojení:
MHD - autobusy do zastávky Rohožnická - 250 z Černého Mostu, nebo 109 z Palmovky či Spojovací
každý z autobusů jezdí po celý den po půlhodině a doplňují se, takže na Rohožnickou přijíždí autobus každou čtvrt hodinu, s hledáním spojení může pomoci IDOS
odjezdy autobusů po závodě zpět - ze zastávky Rohožnická: 12:01 (250), 12:17 (109), 12:31 (250), 12:47 (109), 13:01 (250), 13:17 (109), atd.
Parkování: Individuálně na veřejných komunikacích v okolí shromaždiště. Při parkování berte ohled na místní obyvatele, aby bylo možné zde v budoucnu zase pořádat. Pořadatel může parkování podle potřeby koordinovat.
Prezentace:v místě shromaždiště - na terase u restaurace Rohožník, 9:00 – 10:00
dohlášky na místě budou přijímány za dvojnásobné startovné (80 Kč)
Terén: rovinatý (až na jeden menší kopec), porostově různorodý, zpravidla bez sezónního podrostu, hustá síť komunikací; prostor je rozdělený na dvě části frekventovanou železnicí (viz zakázané prostory)
Mapa: Rozpůlená vlakem, 1 : 15 000, E=2.5m, formát A4, stav říjen 2007
Několik poznámek k mapě:
 • mapa je vytištěna nízkonákladově (na laserové tiskárně), bude vodovzdorně upravena
 • jde o zrevidovanou část mapy Vidrholec z roku 2006 vydanou FSP, autoři M.Borovička, T.Kužel, P.Kurfürst, J.Šváb, revize M.Sajal
 • předchozí mapa prostoru bude vyvěšena na shromaždišti
 • oproti běžným zvyklostem nejsou na mapě vyznačeny vývraty
Zakázané prostory:
 • všechny zakázané prostory jsou vyznačeny v mapě
 • závodní prostor je rozdělený na dvě části frekventovanou železnicí, která je zakázaným prostorem. Je ji možno překonat pouze dvěma podchody, které jsou zřetelně vyznačeny v mapě. Překonávání na jiných místech je přísně zakázáno.
 • za vstup do zakázaného prostoru bude závodník penalizován 40 trestnými body, v případě železnice navíc případně i peněžitou pokutou či přejetím Pendolinem či jiným vlakem
Start:
 • hromadný v 10:30, mapy se vydávají už v 10:25
 • vzdálenost 1800 m
 • cesta na start bude značena, barvou fáborků se nechte překvapit. Cesta na start povede přes cíl, jenom asi tou dobou ještě nebude postavený...
Cíl:
 • vzdálenost 900 m
 • do cíle je třeba dobíhat po pěšině od severovýchodu, ostatně umístění kontrol a zakázaného prostoru východně od cíle k tomu vybízí
 • po doběhnutí do cíle prosíme o dodržení doběhového pořadí a trpělivost při odbavení
Ražení:
 • mechanické – kleštěmi do papírových průkazů
 • při ražení dbejte na to, že každé políčko legitimace je vyhrazeno pro jednu kontrolu a to v pořadí podle kódu kontroly - tedy kontrola 31 patří do políčka č.1, kontrola 32 do políčka č.2 atd. V případě ražení do jiných políček vám body za danou kontrolu nemusí být uznány (viz pravidla).
 • použité průkazy nemají R políčka - místo nich můžete použít políčka č. 22, 23, 24
WC: v omezené kapacitě na shromaždišti; cestou na start WC pořadatel nezajišťuje, ale hustníky posloužit mohou...
Kategorie: muži, ženy
Vyhlášení výsledků: SPORT ARSENALBezprostředně po skončení závodu a spočítání výsledků (odhadem ve 12:15-12:30). Vyhlášení závodníci na 1. - 6. místě v každé kategorii obdrží věcné ceny. Větší část cen (ty hodnotnější) věnovala společnost SPORT ARSENAL, výrobce a dovozce sportovního zboží, zejména cyklistického.
Anketa: S letošním SMIKem je spojena anketa, prostřednictvím které budou závodníci mít možnost vyjádřit se k tomu, jakým směrem by se měl SMIK ubírat v budoucnosti. Anketní lístky budou rozdávány po závodě v cíli. Vyplněné anketní lístky bude možno odevzdávat na shromaždišti na vyznačeném místě v blízkosti prezentace. Kdo nestihne anketu vyplnit na místě, bude mít možnost na webu SMIKu do 25.11.2007.
Anketa není anonymní - cílem je brát ohled na názory účastníků a příznivců SMIKu, nikoliv náhodných kolemjdoucích, těch co SMIK stejně nikdy nepoběží a různých manipulátorů.
Předpis: Soutěží se podle platných pravidel SMIKu
Funkcionáři: ředitel závodu - Jan Šafka
stavitel trati a hlavní rozhodčí - Martin Sajal
Další informace:
 • Různě bodově ohodnocené kontroly jsou odlišeny podle § 4 bodu 4.1 pravidel SMIKu - tedy barevně: červené (fialové) - 1 bod, modré - 2 body, zelené - 3 body.
 • Nenechte se zmást tím, že kontroly jsou v lese do času 70, časový limit je 60 minut (viz pravidla - závod na klasické trati).
 • Závodníkům, kteří mají ambice na dobrý výsledek, doporučujeme spočítat si získané body (včetně případných trestných) a zapsat jejich počet na výsledkovou tabuli umístěnou na shromaždišti - pomůže to, abychom při počítání předběžných výsledků na nikoho nezapomněli. Pište tam počty bodů po odečtení případných trestných!