18. Mistrovství světa ve SMIKu

(OB S MIgrujícími Kontrolami)
POKYNY


Datum: čtvrtek 17.11.2011 (státní svátek)
Centrum:Tenisové kurty u města Říčany. 49°59'58.458"N, 14°40'49.690"E, umístění na mapy.cz
Dopravní spojení veřejnou dopravou: Autobusem MHD do zastávky Říčany u Nem. - zastávka pro autobusy 303 (Černý Most), 381 (Háje), 382 (Háje), 383 (Háje), 385 (Opatov), 387 (Háje), 494 (Strančice) - jízdní řády na www.dpp.cz. Autobusy jezdí z Prahy cca každých 30 minut. Vzdálenost ze zastávky Říčany u Nem.na shromažiště je cca 600 m, značeno nebude, ale aspoň je připravena mapka s vyznačenou cestou ze zastávky.
Případně je možno jet vlakem do stanice Říčany, odtud je to na shromaždiště o něco dál.
Doprava vlastními auty a parkování: Parkovat lze v blízkosti shromaždiště v Říčanech - nejčastěji na parkovišti u koupaliště (vzdálenost 400 m od shromaždiště) nebo v ulici U Jurečku (z ní se dá na shromaždiště dojít pěšky, vzdálenost z nejbližšího místa 200 m), případně v dalších ulicích. Parkování nebude pořadateli kooridnováno, ani příjezdová cesta nebude značena Pomoci mohou mapy.cz s vyznačeným parkovištěm u koupaliště nebo plánek okolí shromaždiště.
Při parkování dodržujte pravidla silničního provozu a berte ohled na místní obyvatelstvo.
Prezentace:v místě shromaždiště, 9:30 - 10:30
vydávat závodní průkazy a vybírat startovné budeme vždy za celý oddíl dohromady
dohlášky na místě budou přijímány za zvýšené startovné (110 Kč) a bude je možné akceptovat jen v případě, kdy někdo z předem přihlášených nepřijede a bude jeho startovní průkaz vrácen - maximální počet startujících byl dosažen. Zároveň prosíme oddíly, aby vraceli průkazy závodníků, kteří nepřijeli.
Terén: mírně členitý s hustou sítí komunikací, poměrně zarostlý, ovšem určitě lépe průběžný než v létě
Mapa: Migrující raci, 1 : 10 000, E=5m, formát A4, stav podzim 2011, bude vodovzdorně upravena
Několik poznámek k mapě:
 • půjde o mapu složenou z části prostoru map Jureček a Říčanský les vydaných MFP v letech 2009 a 2010 s aktualizovanými porosty a k tomu malý kousek lesa/města přimapovaný nově
 • v závodním prostoru probíhala po celý rok intenzivní těžba a je možné, že pokračovala i po dokončení mapařských prací - když narazíte na nové paseky, které v mapě nejsou, nedivte se...
 • mapa je vytištěna digitálně - tiskli ji v Žaketu, takže bude tisk mnohem kvalitnější než v letech 2004-2008
Start:
 • hromadný v 11:00, vydávání map již v 10:55
 • vzdálenost 2000 m
 • cesta na start bude značena modrobílými fáborky
 • cestou na start se kříží velmi frekventovaná silnice a to na přechodu pro chodce se semaforem. Přecházejte prosím výhradně na zelenou.
Zakázané prostory:
 • všechny zakázané prostory jsou vyznačeny v mapě
 • závodní prostor je rozdělený na dvě části frekventovanou silnicí, která je zakázaným prostorem. Je ji možno překonat pouze na dvou místech, které jsou zřetelně vyznačeny v mapě - jedním z míst je podchod, druhým přechod pro chodce chráněný semaforem (tam je silnici povoleno překračovat pouze na zelenou). Překonávání silnice na jiných místech (i na dalších přechodech pro chodce bez semaforu) je přísně zakázáno.
 • za vstup do zakázaného prostoru bude závodník penalizován 50 trestnými body, v případě silnice navíc případně i peněžitou pokutou či přejetím kamionem či jiným dopravním prostředkem
Cíl:
 • v centru
 • po doběhnutí do cíle prosíme o dodržení doběhového pořadí a trpělivost při odbavení
Ražení:
 • mechanické – kleštěmi do papírových průkazů
 • při ražení dbejte na to, že každé políčko legitimace je vyhrazeno pro jednu kontrolu a to v pořadí podle kódu kontroly – tedy kontrola 31 patří do políčka č.1, kontrola 32 do políčka č.2 atd. V případě ražení do jiných políček vám body za danou kontrolu nemusí být uznány (viz pravidla).
 • použité průkazy nemají R políčka – místo nich můžete použít políčka č. 22, 23, 24
WC: v budově u tenisových kurtů v centru (omezená kapacita); využít za tímto účelem cestu na start nedoporučujeme - z větší části vede přes město
Občerstvení: Bufet u Slávistické želvy nabídne základní sortiment občerstvení za příznivé ceny – nápoje, drobné občerstvení a úžasné domácí koláče...
Kategorie: muži, ženy
Vyhlášení výsledků:
Bezprostředně po skončení závodu a spočítání výsledků (předběžně mezi 12:50 - 13:00).
Vyhlášení závodníci na 1.-6. místě v každé kategorii obdrží věcné ceny.
Funkcionáři: ředitel závodu – Jan Šafka
stavitel trati a hlavní rozhodčí – Martin Sajal
Předpis: Soutěží se podle platných pravidel SMIKu
Další informace:
 • Různě bodově ohodnocené kontroly jsou odlišeny podle § 4 bodu 4.1 pravidel SMIKu – tedy barevně: červené (fialové) – 1 bod, modré – 2 body, zelené – 3 body.
 • Nenechte se zmást tím, že kontroly jsou v lese do času 70, časový limit je 60 minut (viz pravidla – závod na klasické trati).
 • Závodníkům, kteří mají ambice na dobrý výsledek, doporučujeme spočítat si získané body (včetně případných trestných) a zapsat jejich počet na výsledkovou tabuli umístěnou na shromaždišti – pomůže to, abychom při počítání předběžných výsledků na nikoho nezapomněli. Pište tam počty bodů po odečtení případných trestných!